RENESANCE PACKET RADIA

PACKET RADIO

"Packet Radio (počeštěně také paket rádio) je radioamatérská obdoba internetu. Síť PR je sítí uzlových stanic (nódů) a BBS (Bulletin Board Service – serverů umožňujících ukládání a čtení soukromé i veřejné pošty – bulletinů). Od počátku byla síť PR budována tak, že pro spojení jednotlivých prvků sítě byly použity bezdrátové linky v radioamatérských pásmech. Jednotliví uživatelé (radioamatéři) se do sítě PR připojovali též bezdrátově pomocí svých radioamatérských zařízení. Dnes se v některých případech pro zvýšení přenosových rychlostí využívá pro přenos dat mezi páteřními body též sítě internet. Některé BBS umožňují vstup do systému kromě přístupu bezdrátového též vstupu přes internet."
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Packet_radio

PACKET RADIO PŘED PĚTADVACETI LETY

Když jsem se stal radioamatérem, byl provoz Packet Radia (PR) hojně rozšířen. Existovaly spoje v rámci republiky a dále do světa, kdy nebyl problém přes paketové uzly, uskutečnit spojení se stanicí na druhém konci světa. Ze serverů BBS bylo možné čerpat informace o radioamatérském provozu, sdílet a stahovat programy a existovaly tzv. DX Clustery, což byly zařízení poskytující informace o aktuálním provozu na pásmech s výpisem stanic a jejich kmitočtů. Na vývoj sítě PR se můžete podívat na stránkách rady sysopů.

PACKET RADIO DNES

Dnes je již PR jako takové v útlumu. Nechci říci, že vymírá, ale taková síť jaká byla kdysi a provoz, již dnes není. Lze to vidět na obrázcích sítě PR z let 2006 a 2020 (zdroj https://www.rsys.cz).

OK Packet radio map by OK1MPX 7/2006 OK Packet radio map by OK1MPX 12/2020

 

 

 

 

 

 

APRS

V současné době probíhá s použitím protokolu AX.25 - protokolu PR, hlavně provoz APRS.
"Automatic Packet Reporting System (APRS) je amatérský rádiový systém pro digitální komunikaci v reálném čase s informacemi aktuálního stravu v místní oblasti. Data mohou zahrnovat souřadnice globálního systému pozičního systému (GPS),telemetrii, meteorologické stanice, textové zprávy, oznámení, dotazy a další telemetrii. Data APRS lze zobrazit na mapě, která může zobrazovat stanice, objekty, stopy pohybujících se objektů, meteorologické stanice, údaje o vyhledávání a záchraně a údaje o směru.
Data APRS se obvykle přenášejí na jedné sdílené frekvenci (v závislosti na oblasti), která se lokálně opakuje oblastními předávacími stanicemi (digipeatery) pro rozsáhlé místní pokrytí. Všechna tato data jsou navíc obvykle přijímána do internetového systému APRS (APRS-IS) prostřednictvím přijímače připojeného k internetu (IGate) a distribuována globálně pro všudypřítomný a okamžitý přístup. Data sdílená prostřednictvím rádia nebo internetu shromažďují všichni uživatelé a lze je kombinovat s externími mapovými daty a vytvořit tak sdílený živý náhled.
APRS vyvíjí od konce 80. let Bob Bruninga, volací znak WB4APR, v současnosti vedoucí výzkumný pracovník na námořní akademii Spojených států. Stále udržuje hlavní web APRS. Inicialismus „APRS“ byl odvozen z jeho volací značky.
"
Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_Packet_Reporting_System

Vizuálně lze vidět data APRS stanic na mapovém podkladu na adrese https://aprs.fi/

RENESANCE PACKET RADIA

Vše na začátku o Packet Radiu psané se dnes může "ne-radioamatérovi" zdáti úsměvné, zvláště když vezmeme v úvahu dostupnost internetu a rychlosti, které jsou x-násobně vyšší než rychlost 1200 Bd. Ovšem, když si uvědomíme, že u připojení k internetu jsme závislí na poskytovateli a jeho 100% fungujících službách, tak myšlenka být nezávislý a posílat si zprávy s kamarády na stejné vlně, je velice lákavá. Proto jsme se v klubu rozhodli pro znovuzrození PR, kdy můžeme být ve spojení defacto i při úplném blackoutu provozem z baterií. I zde se to může zdát úsměvné? "Proč to dělat? Je to k něčemu?" Odpovím: "Protože můžeme, a už jen pro ten pocit."

Nuže, někdo z dob minulých našel v šuplíku, někdo nově postavil, a někdo sehnal na bazaru - modem nebo TNC (Terminal Node Controller) pro "znovuzprovoznění" PR. Protože můj starý BayCom modem již nebyl po tolika letech funkční (mrtvý IO TCM3105), sehnal jsem bazarové TNC. Je to model GES GC12AX. Dnes již za pár korun, ovšem v době své slávy stál nějaké ty tisíce. Po vytvoření nezbytného propojovacího kabelu k TNC a radiostanici Bendix King LMH 3142A (popis stanice a veškeré úpravy naleznete u Milana OK2IMH), jsem TNC k PC připojil pomocí kabelu USB-COM s převodníkem na čipu FTDI. Kabely s čipem FTDI jsou sice dražší než s čipem Profilic, ale nikdy jsem s nimi neměl problém a v systému fungovaly na první dobrou. Kabel končí sériovým rozhraním RS232 a proto je nutné ještě mezi převodníkem a TNC použít NULL-MODEM kabel. To jsem vyřešil elegantní null-modem redukcí velikosti konektoru DB9, HI. TNC zapojeno a otestováno na stolním PC, ale tím to nekončí. Chci, aby packetový rig byl v provozu nezávisle na zapnutém počítači v hamshacku. Proto přichází na řadu opět Raspberry Pi!

RASPBERRY PI 3B+

jako RIG pro provoz PACKET RADIA

Tentokrát je to model Raspberry Pi 3B+, který je výkonější než RPi B+ použité k meteostanici a obsahuje navíc bezdrátový modul pro WiFi a Bluetooth (BT). Wifi ponechám vypnuté, ale BT ne. Přes BT bude připojena klávesnice a myš, abych eliminoval další dráty, kterých je v hamshacku i tak dost, HIHI. I starší monitor, který ležel za skříní, našel konečně své nové místo. Nainstalován je systém Raspbian s desktopovým prostředím "Raspberry Pi OS with desktop". Po základní konfiguraci RPi viz

Příprava SD karty pro RPi: https://raspberry.pavelrampas.cz/priprava-sd-karty/
Spuštění Raspbian: https://raspberry.pavelrampas.cz/raspbian/

jsem provedl aktualizaci sytému a doinstaloval nezbytný souborový manager Midnight Commander a hlavně DOS BOX, ve kterém běží Graphic Packet - legendární program pro provoz PR. Samotné RPi odebírá několik málo jednotek wattů (což se o stolním PC nedá říci) a proto jej můžu nechat neustále zapnuté. Na RPi ještě používám pár oken v prohlížeči, jako je zobrazení stránky dat z meteostanice, DX Cluster, hambazar, informace z APRS mapy aj. Na ploše je přidána i složka s návody a schématy k zařízením v hamshacku pro rychlá náhled. Do budoucna mám v plánu i další využití této "mýdlové krabičky", ale o tom někdy příště.

Celé zařízení je schopno běžet tzv. 24/7 s minimálním nárokem na spotřebu energie a bez závislosti na dodávce elektrické energie (zálohováno 50Ah akumulátorem s UPS).

Fotogalerie

 

...A JEŠTĚ DELIKATESKA NA ZÁVĚR...